Contact Us

विशेष कार्याधिकारी
प्रोo (डॉo) रविशंकर सिंह

डीन, छात्र- कल्याण,
विशेष कार्याधिकारी, महायोगी गुरु श्री गोरक्षनाथ शोधपीठ,
भौतिकी विभाग,
दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर -273009 (यू0पी0) भारत
ई.मेल : yesora27@gmail.com
फोन : (+91) 9415260286, (+91) 7607644633
व्हाट्सएप : 9415260286